Hvilke vandværdier er det mest optimale for en havedam ?

Den kvalitet som vi tilbyder vores fisk

Den kvalitet som vi tilbyder vores fisk er vital for fiskenes velfærd og den tilvækst som vi kan forvente af fiskene. Derudover har vandets kvalitet også indvirkning på hvordan fiskens favre m.m udvikler sig. Jeg har lavet denne guide med udgangspunk i det grundlæggende omkring de mest vitale punkter. Håber den kan give lidt hjælp til det mest basale.

Temperaturen

Temperaturen har indflydelse på koncentrationen af vandets ilt indhold. Fx vil en høj vandtemperatur reducerer vandets evne til at optage ilten. Derfor skal man ved stigende temperatur sikre en god iltning af dammen men en luftpumpe. En høj temperatur øger også stofskiftet hos fiskene og de bliver mere aktiv. Det kan ikke anbefales at temperaturen kommer over 25 grader. Ved temperatur over 20 grader begynder koi´er typisk at gyde. Husk derfor at have gydebørster ude så snart de første tegn på gydning sker. Der kan tage den værste ”slåskamp” ude i søen
Hvis iltindholdet i vandet falder betydelig eller man har mange inaktive fisk kan man med fordel hurtigt have iltindholdet i vandet. Der findes et middel som hedder Tripond Ilt aktivator som kan anvendes med fordel indtil en luftpumpe evt har det i balance igen.

Ammonium og Ammoniak

Ammonium og Ammoniak er en af de farligste værdier i for fiskene. Det er også den første indikation af et filter ikke virker godt nok hvis der måles Ammoniak i vandet. Måles der værdier over 0,01 mg/ltr skal man gøre noget ved det med det samme. Skal man akut gør noget kan man øge iltningen, samt lave en akutfilter via noget aktiv kul. Det kommes i en filtersæk og sænkes ned i vandet. Stop fodring indtil værdierne igen er på plads.
Når et filter kører omdannes Ammoniak til Nitrit næste værdi som man skal holde øje med. På samme måde som Ammoniak er et forhøj nitrit indhold ekstrem farligt for fiskene. Hold derfor altid en Nitrit værdi på under 0,02 mg/ltr. Hvis filteret kører optimalt vil Nitrit blive omdannes til det langt mindre farlig Nitrat. Nitrat er for koi´er ikke så skadelig som ved fx akvarie fisk. Dog er der en grundregel der siger at en langtids påvirkning af Nitrat kan forringe fiskenes vokse evne, specielt er små fisk følsomme for Nitrat. Skift evt. vand for at reducerer Nitrat´en i vandet.
Som man kan se af ovenstående så er filteret jo hjertet i hele processen i nedbrydning af Ammoniak og Nitrit og delvis Nitrat. Arbejder filteret ikke optimalt kan man med fordel tilfører Bakteriestarter som er nogle aktive bakterier som tilføjes vandet som som finder vej til filteret for der at danne en aktiv bakteriestamme.

Den sidste værdi som er vigtig er PH´en

Den sidste værdi som er vigtig er PH´en, som indikerer om vandet er syreholdig eller basisk. PH skal helst holdes i området 6,8 til 7,5. PH´en må under ingen omstændigheder komme under 5 ej hellere over 10. Det vil betyde betydelig fiskedød øjeblikkelig. En for høj PH gør at Ammoniak koncentrationen stiger. Kommer der nye fisk til søen er det vigtigt at fiskene langsom tilvendes den PH værdi som der er i søen. Sørg derfor altid for at tilpasse PH langsom. Der findes forskellige midler til både at hæve og sænke ph´en. PH´en stabileres meget nemt omkring den ønskede værdi ved at tilføje Dam stabil til søen. Den vil hæve KH værdi som er den buffer som sikre at PH forbliver stabil. En optimal KH bør ligge mellem 8-12, dog kan man med fordel sænke den til omkring 5, men så skal man også sikre at PH ikke laver udsving.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hvordan anvendes et bunddræn og hvordan monteres det ?

Opmåling af bassindug