Indlæg

Hvordan limes PVC fittings bedst ?

Billede
Når du skal lime PVC fittings er her en kort og simpel guide til hvordan du gør det. Det fleste kan sagtens lime PVC fittings og det kræver ikke den store håndværksmester eksamen for at gøre det. PVC fittings kan bruges til mange formål og alt efter hvor stor en trykklasse du ønsker din installation skal holde til, jo mere grundig skal du være i din limning. 1. Start med at lave en princip skitse tegning til det du vil samle. Det skal give dig et overblik over din installation og hjælpe dig ved indkøbet 2. Afrens emner efterhåden som du skal lime dem. Afrensning sker med rensevæske. Brug et rent aftørringspapir til at afrense emnerne. 3. Påfør limen på begge emner i et tyndt lag. De fleste lim har i låget en børste med som bruges til påføring. Kør børste rundt i/om emnet 4-6 gange og tryk emner sammen øjeblikkelig. Drej IKKE emnerne men pres den helt sammen 4. Du har ca. 5-10 sekunders tid hvis du fortryder, men det sker jo ikke 🙂
Til brug i havedam m.m kan du principelt komme tryk på anl…

Opmåling af bassindug

Når du skal opmåle dugen til din kommende havedam Når du skal opmåle dugen til din kommende havedam vil jeg anbefale at det først sker efter at hullet er gravet. Man kan sagtens have en ide til hvordan udformning skal være og derfra have et bud på hvor stort et stykke folie man ønsker. Men det er en stor ærgelse at man har gravat hullet større en den folie man har købt eller for den sags skyld har en for stor folie til hullet. Derfor opmål altid efter udgravning. mål på søen For at opmåle folie skal du finde det bredeste (mål A) og længste mål på søen (Mål B). Du skal med et målebånd mål fra bred til bred i stram mål uden at målbåndet kommer ned i hullet. Noterer dig de 2 mål
Derefter måler du det dybeste sted på dammen og op til overkanten af dammen (mål C). Herefter skal de sættes ind i flg formel Mål C x 2 = XXXX
Denne værdi ligger du så til Mål A og samme for Mål B. Dertil kommer så typisk 50 cm til overlæg ved kanten. Her er et ex. på udregningen af en dam som er max 5 mtr bred og…

Hvilket UV-C lys skal jeg bruge til min havedam ?

Når du skal have dig et nyt UV-C filter til din havedam Når du skal have dig et nyt UV-C filter til din havedam er det ofte en jungle at finde ud af hvad der er mest optimale. Svaret er ikke endegyltigt, men der findes nogle retningslinjer som jeg selv ofte bruger til det, samt nogle forhold som jeg ønsker at man skal være opmærksom på. UVC lyset til havedamme blev introduceret tilbage i 1990´erne til almene damme, primært for at fjerne svævealger i vandet (grøn vand). Man havde dog kendt til teknologien længe, men desværre var omkostninger for disse anlæg langt højere en den almindelig havedams indehaver havde råd til. Det ændrede sig heldigvis og i dag har langt de fleste gavn af en UV-C lys i deres havedam. Når man skal udvælge sig et nyt UV-C lys er der flg punkter man skal tage højde for 1. Hvad skal den rense ? (antal liter vand)
2. Hvilken montage er mulig ?
3. Hvad koster pærer som skal skiftes 1 gang årligt ? Hvad skal den rense ? Når man skal finde en egnet model af UV-C filter…

Hvordan fodre jeg Koi´er på den rigtige måde ?

Mange kunder har tit spurgt mig hvordan de skal fodre koi´er, altså hvor tit og hvor meget. Nogle fodre 3 gange dagligt … det er jo nok som os mennesker :-), mens andre fodre oftere. Jeg har herunder listet mine egne erfaringer, men der findes sikkert også andre muligheder Fodringsintervaller. Det er egentligt meget simplet. Dine koi´er skal fodres ligeså ofte som de vil have foder. Jeg bruger selv reglen med at det de kan æde på 10 min skal de bare have. Man kan starte med en mindre portion også se hvor hurtigt de spiser det. Går der fx kun 2 min har du givet dem for lidt og prøv med samme portion igen og se om det bliver spist hurtigt igen. Når du har fundet den rette mængde kan den varierer lidt efter temperatur. Generelt stiger appetitten hos koi´er i takt med at vand temperaturen stiger. Det skal mængden at foder så også
Husk dog altid at måle vandværdier og have respekt for at dit filter kan følge med. Tilsæt evt lidt Bakteriestarter i de varme perioder til understøttelse af filt…

Hvordan anvendes et bunddræn og hvordan monteres det ?

Billede
En del af de fejl som de fleste laver ved den første havedam En del af de fejl som de fleste laver ved den første havedam er at man ikke monterer bunddræn. Personligt ville jeg aldrig undlade det, så snart vi taler om et bassin over 5000 ltr. Det skyldes primært min erfaring med at rengøre havedammen i foråret hvor bunden er dækket med et tykt lag slam. Stå og skovle den ene trillebøre efter den anden slam væk giver sved på panden og i værste tilfælde en beskadiget bassinfolie.  Hvordan virker et bunddræn ? Et bunddræn virker som navnet siger ved at vandet ”drænes” ud fra bunden af søen. Der er dog ikke tale om at vandet lukkes ud i kloakken, det er derimod herfra at vandet tages når det filtreres. Bunddrænet anvendes i det man kalder et ”graviationsfilter”. Et graviationsfilter virker ved at havedammen og et kammer eller et filter forbindes via typisk et ø 110 mm rør. Filteret eller pumpekammerets overkant står i samme niveau som havedammen, og det vil betyde at vandstanden i de 2 ka…

Hvilke vandværdier er det mest optimale for en havedam ?

Den kvalitet som vi tilbyder vores fisk Den kvalitet som vi tilbyder vores fisk er vital for fiskenes velfærd og den tilvækst som vi kan forvente af fiskene. Derudover har vandets kvalitet også indvirkning på hvordan fiskens favre m.m udvikler sig. Jeg har lavet denne guide med udgangspunk i det grundlæggende omkring de mest vitale punkter. Håber den kan give lidt hjælp til det mest basale. TemperaturenTemperaturen har indflydelse på koncentrationen af vandets ilt indhold. Fx vil en høj vandtemperatur reducerer vandets evne til at optage ilten. Derfor skal man ved stigende temperatur sikre en god iltning af dammen men en luftpumpe. En høj temperatur øger også stofskiftet hos fiskene og de bliver mere aktiv. Det kan ikke anbefales at temperaturen kommer over 25 grader. Ved temperatur over 20 grader begynder koi´er typisk at gyde. Husk derfor at have gydebørster ude så snart de første tegn på gydning sker. Der kan tage den værste ”slåskamp” ude i søen Hvis iltindholdet i vandet falder b…